Rešenja-javno informisanje

INFORMISANJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U 2019. GODINI

  1. Odluka o raspodeli sredstava novinama koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u 2019. godini
  2. Rešenje o dodeli sredstava novinama koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u 2019. godini

REŠENJA – POJEDINAČNA DAVANJA ZA 2019. GODINU

  1. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini
  2. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini

2018. GODINA

INFORMISANJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U 2018. GODINI

  1. Odluka o raspodeli sredstava novinama koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u 2018. godini
  2. Rešenje o dodeli sredstava novinama koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u 2018. godini

REŠENJA – POJEDINAČNA DAVANJA ZA 2018. GODINU

  1. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
  2. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
  3. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini
  4. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu pojedinačnog davanja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini