Издавање дозвола страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе

Издавање дозвола страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе

Мрежа архива

Образац за издавање дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе

Лице задужено за издавање дозвола: Тамара Бенц Рајчетић

Телефон: 021 487 4872