ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања упућује јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима да поднесу предлог за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“, која се додељује 25. новембра 2020. године, као највише признање физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.

            Право предлагања кандидата за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“ имају правна и физичка лица.

            Право на Награду Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“ може бити физичко лице за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.

                   Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.  

                  Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се после одлучивања о додели Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“ не враћа предлагачу.

                  Одлуку о додели Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“,  доноси Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.

                  Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

            1.   формулар – предлог за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“- преузима се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs      

            2. доказ за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине;

            3.   професионална биографија

            4.   фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.

            Рок и начин достављања предлога: Рок за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“ траје до 31. августа 2020. године. Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

            Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“ додељује се 25. новембра 2020. године.

            Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“ додељује се у виду дипломе, уметничког предмета и у новчаном нето износу од 200.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама преко телефона 021/487-4438, или путем електронске поште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs  

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

др Ненад Крстић, с.р.