Остала документа

Стратегија управљања ризицима покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период 2020-2023. године

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2020. годину

Правилник и посебан програм обуке ради стручног усавршавања службеника у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2019. годину

Посебан програм обуке ради стручног усавршавања службеника у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2019. годину

Закључци Покрајинске владе број 112-42/2015 од 25.02.2015. године који се односе на поступање покрајинских органа у поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање а према Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање

Кодекс понашања у покрајинским органима

Начин израде програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године