Остала документа

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА  У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Закључак  о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Aутономне покрајине Војводине

Стратегија управљања ризицима покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период 2020-2023. године

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање

Кодекс понашања у покрајинским органима