Остала документа

Правилник и посебан програм обуке ради стручног усавршавања службеника у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2021. годину

Закључак  о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Aутономне покрајине Војводине

Стратегија управљања ризицима покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за период 2020-2023. године

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање

Кодекс понашања у покрајинским органима