Ostala dokumenta

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika u pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama za 2020. godinu

Pravilnik i poseban program obuke radi stručnog usavršavanja službenika u pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama za 2019. godinu

Poseban program obuke radi stručnog usavršavanja službenika u pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama za 2019. godinu

Zaključci Pokrajinske vlade broj 112-42/2015 od 25.02.2015. godine koji se odnose na postupanje pokrajinskih organa u postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje a prema Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

Kodeks ponašanja u pokrajinskim organima

Način izrade programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine