Промоција пројекта „Дунавски пут вина“

Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, крајем 2018. године одобрен је пројекат под називом „ Креирање и позиционирање Дунавске винске руте као туристичког и културног бренда у прекограничној регији „(Creation and Positioning of Danube Wine Route as a Touristic and Cultural Brand In the Cross – Border Region), скраћено: „ Дунавски Пут Вина“ (Danube Wine Route). Пројекат је реализован  кроз програм INTERREG – IPA CBC Мађарска –Србија.

Спроводи се у партнерству са општином Сремски Карловци и Удружењем Фрушкогорски кластер виноградара и винара “Алма Монс“, Сремски Карловци, као и са партнерима из Мађарске, Већем Бач-Кишкун Жупаније и организацијом Дунавски вински регион Винске руте.

Основни циљ пројектне сарадње је креирање заједничког, одрживог туристичког и културног  производа насталог комбиновањем винског и културног туризма кроз брендирање, маркетинг и промоцију произвођача вина из регије Бач Кишкун, као и произвођача вина са територије АП Војводине (Фрушка Гора са током Дунава и околином).

Укупна одобрена вредност пројекта износи 377.040,00 евра, а исти ће се имплементирати у периоду од 20 месеци, у току 2019. и 2020. године.

Централни део пројекта јесте израда и стављање у функцију брода за који је задужена Општина Сремски Карловци. То ће бити специјализован брод на коме ће се одиграти већина културних и промотивних програма који ће имати за циљ да, уз промоцију винских путева АП Војводине и Жупаније Бач-Кишкун, промовишу и културне капацитете, културни туризам, ревитализацију културног наслеђа, подстицање интеркултурног дијалога и међурегионалне културне сарадње, децентрализацију културе и реинтеграцију АП Војводине у европски културни простор. За конструкцију брода и његово оспособљавање за боравак на води и пловидбу предвиђен је период од око 6 месеци. Након завршетка пројекта брод остаје у трајном власништву Општине Сремски Карловци а, по потреби, ће га моћи користити и Покрајинска влада.

Ресорни секретаријат у оквиру пројекта,  водиће бригу о брендирању, дизајну, припреми и штампи промотивних материјала, изради и мапирању винске руте и других културних садржаја са прикупљањем  изложбеног материјала, изради и постављању инфо знакова, промоцији пројекта у оквиру сајамских и сличних манифестација и благовременом одабиру и организацији културних програма (изложбе, концерти, наступи фолклорних ансамбала, промоције..).

Удружење Фрушкогорски кластер виноградара и винара “Алма Монс“ је задужено за истраживачки део о винском туризму у Бачкој и Срему и организацију стручних скупова на ту тему.

Партнери из Мађарске су задужени за промотивни филм, интернет страницу, материјале са винских дегустација као и за заједничку развојну и маркетиншку стратегију.

Као финале пројекта, предвиђена је пловидба брода од Сремских Карловаца до Кечкемета, са успутним стајањима и богатим културним програмима на самом броду и око њега. Покрајински секретаријат задужен је за осмишљавање и реализацију укупно 10 културних програма.

Прва промоција пројекта биће на овогодишњем Међународном пољопривредном сајму који се одржава од 11. до 17. маја у Новом Саду. Штанд пројекта „Дунавски Пут Вина“ налазиће се у Хали 6 Новосадског сајма.