Расписани конкурси Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписао је данас конкурсе из свих области свог делокруга рада  у укупном износу од 129.910.400,00 динара. Конкурси из области културе, јавног информисања и односа с верским заједницама почеће од суботе 30. јануара и трајаће до 1. марта 2021. године.

Конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години намењени су за визуелну уметност у износу од осам милиона динара. За књижевно стваралаштво и издаваштво у износу од 15 милион динара, колико је намењено и за сценско и музичко стваралаштво.

Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години, у износу од 37.810.400,00 динара намењен је за три области. Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног културног наслеђа, затим истраживање, заштита, очување и промоција покретног и нематеријалног културног наслеђа и за дигиталну презентацију културног наслеђа обједињена на нивоу локалних самоуправа.

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини, у износу од осам милиона динара, намењени су истраживању, прикупљању, обради, заштити, валоризацији, неговању, презентацији и промоцији традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини. Обележавању јубилеја везаних за значајне личности и историјске догађаје, као и едукацији и промоцији знања о значају и вредновању традиционалног стваралаштва Срба за очување идентитета и посебности заједнице.

Конкурс је намењен и за дигиталну обраду и презентацију на ову тему, код деце и младих, као и промовисању ових вредности у другим местима Републике Србије и региону и унапређеној сарадњи са другим сродним организацијама у земљи. Намењен је и унапређењу родне равноправности кроз пројекте истраживања, заштите и очувања традицоналног народног стваралаштва Срба у АП Војводини.

Расписан је конкурс и за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини, у 2021.години, у износу од четири милиона динара.

Из области културе расписан је конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години, у износу од осам милиона и шесто хиљада динара.  

Биће подржани пројекти у области савременог уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница у АП Војводини, као и пројекти са циљем заштите, неговања и презентације нематеријалног културног наслеђа, из области: изворни народни плес, изворне народне песме и музика, народни обичаји и веровања и стари народни занати у АП Војводини, као и издаваштво на језицима националних мањина-националних заједница.

Из области јавног информисања отворен је конкурс за суфинансирање пројеката осетљивих група у 2021. години, у износу од шест милиона динара.                             

Конкурс је намењен медијима који објављују информације на знаковном језику, Брајевом писму или на други начин, који омогућава  да се несметано остварује право у јавном информисању.

Други конкурс из области јавног информисања намењен је за унапређење професионалних стандарда, у износу од три милиона динара.

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине у 2021. години, у износу од девет и по милиона динара  распоређен је по конфесијама и реч је о додели буџетских средстава за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности регистрованих традиционалних цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су они оснивачи, а које делују на територији Аутономне покрајине Војводине.

Детаљне информације о расписаним конкурсима налазе се на сајту Покрајинског секретаријата за културу, jавно информисање и односе с верским заједницама на линку: www.kultura.vojvodina.gov.rs , у менију Конкурси.