Решења-култура

ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА

 1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2021. години
 2. Решење о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години
 3. Решење о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2021. години и расподела средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2021. години
 4. Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине у 2021. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине
 5. Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака и финансирању односно суфинансирању расхода за реализацију пројеката и програма Матице српске у области културе у 2021. години
 6. Решење о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподела средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2021. години
 7. Измене Решења о финансирању или суфинансирању обнове, заштите, ревитализације и промоције културног наслеђа Сремских Карловаца у 2021. години
 8. Решење о финансирању или суфинансирању обнове, заштите, ревитализације и промоције културног наслеђа Сремских Карловаца у 2021. години

2020. година

ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА

 1. Измене Решења о додели средстава за подршку реализацији пројеката дигитализације и умрежавања матичних библиотека у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години
 2. Решење о додели средстава за подршку реализацији пројеката дигитализације и умрежавања матичних библиотека у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години
 3. Решење о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години
 4. Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине у 2020. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине
 5. Решење о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподела средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2020. години
 6. Решење о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2020. години и расподела средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2020. години
 7. Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака и финансирању односно суфинансирању расхода за реализацију пројеката и програма Матице српске у области културе у 2020. години
 8. Измене Решења о финансирању или суфинансирању обнове, заштите, ревитализације и промоције културног наслеђа Сремских Карловаца у 2020. години
 9. Решење о финансирању или суфинансирању обнове, заштите, ревитализације и промоције културног наслеђа Сремских Карловаца у 2020. години

2019. година

ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА

 1. Измене Решења о финансирању или суфинансирању обнове, заштите, ревитализације и промоције културног наслеђа Сремских Карловаца у 2019. години
 2. Решење о финансирању или суфинансирању обнове, заштите, ревитализације и промоције културног наслеђа Сремских Карловаца у 2019. години
 3. Измене Решења о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподела средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2019. години
 4. Решење о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподела средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2019. години
 5. Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине у 2019. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине – подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине
 6. Решење о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години
 7. Решење о утврђивању репрезентативних удружења у АП  Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2019. години и  расподела средстава  за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2019. години

2018. година

ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

 1. Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у 2018. години удружења у области културе и уметности основано на нивоу АП Војводине – Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине
 2. Решење о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподели средстава за суфинансирање њихових текућих расхода и издатака у 2018. години
 3. Решење о финансирању и суфинансирању обнове културно-историјског наслеђа (санација, рестаурација, конзервација односно ревитализација) и подстицање развоја Сремских Карловаца у 2018. години
 4. Решење о додели средстава за подршку развоја библиотечко – информационе делатности -суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2018. години
 5. Решење о расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АП Војводини