Станислав Радуловић поздравио учеснике јавне расправе Нацрта закона о културном наслеђу и Нацрта закона о делатности непократних културних добара

Нови Сад , 18. децембар 2019. AA+A


Подсекретар Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Станислав Радуловић поздравио је данас учеснике јавне расправе о Нацрту закона о културном наслеђу и Нацрту закона о делатности заштите непокретних културних добара, које је представила Радна група Министарства културе и информисања.

Радуловић је истакао значај оваквих јавних расправа у којима треба да се чује реч струке и које су веома битне, јер ће се кроз примедбе, сугестије и дијалог доћи до правих законских решења.
Јавна расправа се спроводи од 9. децембра 2019. до 9. јануара 2020. године, а по њеном окончању анализираће се све примедбе, предлози и сугестије учесника и на основу тога сачинити извештај, који ће бити доступан на интернет страници Минстарства културе и информисања, као и на порталу е-управе.

У име Министарства културе и информисања, уводне речи упутио је саветник за правне послове Предраг Благојевић, који је истакао да су још увек на снази закони у обе области донети 1994. године и да је време за њихове допуне. Како је навео, потребно је регулисати питања инспекцијског надзора у култури, подићи ниво заштите и прецизније дефинисати те области, а посебно размотрити и област истраживања, као и питања увођења стручних лиценци.

Данашњој јавној расправи претходила је расправа у Нишу, док ће у Београду бити одржана 23. децембра.