– У будућност кроз сарадњу културних институција- Драгана Милошевић отворилa изложбу Етнографског музеја у Београду Писмо и традиција – Натписи на етнографским предметима

Нови Сад, 24. јул 2019. – Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић отворила je  у Музеју Војводине изложбу Етнографског музеја у Београду Писмо и традиција – Натписи на етнографским предметима, ауторке Вјере Медић, музејског саветника. Изложба приказује мотиве слова и словних натписа на етнографским предметима из периода 19. и 20. века који се чувају у фонду Етнографског музеја у Београду. То су предмети свакодневне употребе из оквира традиционалне културе Срба са простора Србије и ширег Балканског простора. 

Отварајући изложбу Драгана Милошевић је истакла значај традиционалне културе, првенствено ћириличног писма, у епохи развоја писмености и сучељавања српске традиције с европским тенденцијама кроз призму свакодневног живота. Надаље, Милошевићева је изразила задовољство због међумузејске сарадње, чиме се афирмише настојање Покрајинске владе и Секретаријата да се сарадњом културних институција инвестира у будућност, односно едукацију младих нараштаја.

Поздрављајући присутне директор Музеја Војводине др Драго Његован напоменуо је да је ова изложба наставак континуиране сарадње Етногафског музеја у Београду и Музеја Војводине, која се манифестује постављањем изложби, али и разменом стручњака између Збирке Матице Српске, касније и Музеја Војводине и Етнографског музеја, која датира још од његовог оснивања 1904. године.

Директорица Етнографског музеја у Београду Тијана Чолак Антић истакла је значај ове изложбе састављене добрим делом од експоната који су били у приватним збиркама, које чувају личне предмете некадашњих власника. Посебно је интересантна чињеница да је заједничка нит кроз десетлећа која су приказана аудиторијуму ћирилично писмо, као симбол националног идентитета.

Ауторка  је напоменула значај разноврсности предмета у техничком и функционалном погледу, као и садржајна и ликовна разноликост форми натписа на српској ћирилици.

Тема изложбе је осветљавање комплексних значења натписа и одабраних предмета у материјалном, друштвеном и духовном животу појединца и заједнице.  Изложба наглашава однос и преплитање утемељених вредности традиционалног српског друштва 19. и 20. века и  његове снажне тежње за усвајањем токова савременог европског грађанског друштва. 

Од ретке појаве до велике заступљености мотива писма на предметима свакодневне употребе, осликава се процес неформалног описмењавања становништва и рефлексијa развоја институционалног школства и просвете, као специфичан пример виталности српске традиције.  

Изложба ће бити постављена у Музеју Војводине до 19. августа 2019. године.