Sectorul pentru creația contemporană – competențele

Prezentul sector efectuează activități de studii și analitice și de evidență și statitstice care se referă la redactarea informațiilor, analizelor și rapoartleor privind situația în domeniul culturii și artei pentru nevoile Guvernului și Adunării; urmărește legile din domeniul culturii și alte reglementări prin care se sipulează activitatea culturală și domeniile culturale considerate activitatea artistică; urmărește aplicarea acestor reglementări în teritoriul P.A. Voivodina; publică și realizează concursuri pentru finanțarea și cofinanțarea proiectelor, manifestărilor, festivalurilor din domeniul culturii și artei, propune măsuri pentru îmbunătățirea activității culturale din următoarele domenii: literatură (creație, traducere); muzică (creație, producție, interpretare); arte plastice, aplicate și vizuale, de design și arhitectură; arte teatrale (creație, producție și interpretare); dansuri artistice – balet clasic, dansul popular, dansul contemporan 9creație, producție, interpretare); arte cinematografice și altă creație audio-vizuală; creația digitală și multimedia; alte realizări ale programelor culturale și conținuturilor culturale (muzical, arta stradală și altele) Urmărește activitatea și realizarea programelor instituțiilor din domeniul creației al căror fondator este P.A. Voivodina. Analziează, urmărește posibilitatea și participă la concursurile legate de finanțarea programelor, proiectelor manifestărilor și festivalurilor din domeniul culturii din fondurile europene și alte fonduri internaționale; urmărește aplicarea Strategiei de dezvoltare a culturii Republicii Serbia în partea care se referă la P.A.
Voivodina, participă la crearea și aplicarea politicii culturale a P.A. Voivodina și participă activ la elaborarea Programului de dezvoltare a culturii P.A. Voivodina; cooperează cu ministerul competenete pentru domeniul culturii și alte organe de stat, organe provinciale, organe locale ale orașelor și unităților autoguvernării locale, instituțiile din domeniul culturii, organizațiile neguvernamentale și alte organizații din domeniul cutlurii și artei; urmărește realziarea proiectelor din domeniul creației contemporane în care P.A. Voivodina este titular ori partener la realziarea proiectului.