Sektor pre kultúru národnostných menšín – národnostných spoločenstiev – zamestnanci

Zoltán Kudlik, –  úradujúci asistent tajomníka

Sektor pre kultúru národnostných menšín – národnostných spoločenstiev
Ivana Rožić

Vyššia radkyňa pre základiny, fondy a nadácie

Telefón: 021 487 4811

Kancelária 5/ III
E-mail: ivana.rozic@vojvodina.gov.rs

Zuzana Takács

Radkyňa pre kultúru národnostných menšín – národnostných spoločenstiev,

Telefón: 021 487 4872

Kancelária 51/ III
E-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs