Sektor pre verejné informovanie, médiá a analytiku – zamestnanci

Mgr. Dragan Traparić, úradujúci asistent tajomníka

Sektor pre verejné informovanie, médiá a analytiku tvorí oddelenie pre verejné informovanie, médiá a analytiku
Oddelenie pre verejné informovanie, médiá a analytiku
Biljana Ivić Náčelníčka oddelenia – Samostatná radkyňa pre verejné informovanie, médiá a analytiku,

Telefón: 021 487 4540;
Kancelária: 3 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Kalman Kuntić Radca pre informovanie a analytiku,

Telefón: 021 487 4540;
Kancelária: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Daliborka Tasković Radkyňa pre slobodný prístup k informáciám a webovú prezentáciu sekretariátu,

Telefón: 021 487 4687
Kancelária: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Violeta Dubovečak Radkyňa pre médiá v maďarskom jazyku,

Telefón: 021 487 4521;
Kancelária: 8/ III
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Marina Peček Radkyňa pre médiá v rumunskom jazyku,

Telefón: 021 487 4271;
Kancelária: 8/ III
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs