Сектор за явне информованє, медиї и аналитику – компетенциї

Тот сектор окончує студийно-аналитични, статистично-евиденцийни и фахово роботи, хтори ше одноша на явне информованє, медиї и аналитику; приноши стратеґию розвою у обласци явного информованя на териториї АП Войводини, у складзе зоз републичну стратеґию у обласци явного информованя; пририхтує звити и анализи за схадзки Влади и Скупштину АП Войводини з обласци явного информованя; провадзи и утвердзує стан у обласци явного информованя и окончує роботи хтори ше одноша на унапредзованє и стимулованє явного информованя на териториї АП Войводини; обезпечує средства и други условия за витворйованє явного интересу у обласци явного информованя, розпоредзує средства на основи запровадзених явних конкурсох и поєдинєчних даваньох, на основи принципох о додзельованю державней помоци и защити конкуренциї, без дискриминациї; обезпечує средства або други условия за роботу медийох хтори окончую информациї на язикох националних меншинох – националних заєднїцох, у складзе зоз законом; обезпечує часц средствох або других условийох за нєзавадзане хаснованє правох особох з окремнима потребами, пре нєзавадзане приманє информацийох яки наменєни явносци; обезпечує часц средствох за финансованє дїялносци явного медийского сервису и то за проєкти наменєни розвою нових технолоґийох, диґитализациї архиву, проєкти диґитализациї технолоґиї опреми, розвою нових дистрибутивних сервисох у складзе зоз можлївосцами хтори приноши диґитализация и други проєкти од окремней дружтвеней значносци у складзе зоз законом з яким ше реґулує обласц явного информованя, и у складзе зоз законом, до Реґистру медийох доручує податки о суми пенєжних средствох хтори Секретарият одобрел явним глашнїком; окончує роботи яки ше одноша на обезпечованє явносци роботи покраїнских орґанох и орґанизацийох; провадзи писани и електронски медиї, пририхтує и вирабя препатрунок їх змистох и составя анализи; видава публикациї о АП Войводини; окончує вивершни, фахово и розвойни роботи покраїнскей управи и окончуюци надпатрунок над запровадзованьом предписаньох о явним информованю и медийох, як зверену роботу.

У Секторе за явне информованє, медиї и аналитику узша нукашня єдинка тота:

1) Оддзелєнє за явне информованє, медиї и аналитику.