Sektor za suvremeno stvaralaštvo – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove i statističko-evidencijske poslove koji se odnose na izradu informacija, analiza i izvješća o stanju u području kulture i umjetnosti za potrebe Vlade i Skupštine; prati zakone iz područja kulture i druge propise kojima se uređuje kulturna djelatnost i područja kulturne djelatnosti koja se smatraju umjetničkom djelatnošću; prati primjenu ovih propisa na teritoriju AP Vojvodine; raspisuje i realizira natječaje za financiranje i sufinanciranje projekata, manifestacija i festivala u području kulture i umjetnosti; predlaže mjere za unapređenje kulturne djelatnosti u području: književnosti (stvaralaštvo, prevođenje); glazbe (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); likovne, primijenjene, vizualne umjetnosti, dizajna i arhitekture; kazališne umjetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); umjetničkog plesa – klasični balet, narodni ples, suvremeni ples (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); filmske umjetnosti i ostalog audiovizualnog stvaralaštva; digitalnog stvaralaštva i multimedija; ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, ulična umjetnost i sl.). Prati rad i realizaciju programa ustanova iz područja stvaralaštva čiji je osnivač AP Vojvodina. Analizira, prati mogućnosti i sudjeluje u natječajima vezanim za financiranje programa, projekata, manifestacija i festivala iz područja kulture iz europskih i drugih međunarodnih fondova; prati primjenu Strategije razvoja kulture Republike Srbije u dijelu koji se odnosi na AP Vojvodinu; sudjeluje u kreiranju i provedbi kulturne politike AP Vojvodine i aktivno sudjeluje u izradi Programa razvoja kulture u AP Vojvodini; surađuje s ministarstvom nadležnim za područje kulture i drugim državnim tijelima, pokrajinskim tijelima, tijelima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama u području kulture, nevladinim i drugim organizacijama u području kulture i umjetnosti; prati realizaciju projekata u području suvremenog stvaralaštva u kojima je AP Vojvodina nositelj ili partner u realizaciji projekta.