Помоћници секретара

Милан Мицић, в.д. помоћника секретара, сектор за културно наслеђе – [биографија]

Телефон: 021 487 4675;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 67/III

Мирослав Илић, в.д. помоћника секретара, сектор за односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4810;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 4/III

Ивана Шарић, в.д. помоћника секретара, сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – [биографија]

Телефон: 021 487 4182;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: ivana.saric@vojvodina.gov.rs
Канцеларија: 22a/II