Pomoćnici sekretara

Milan Micić, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za kulturno nasleđe – [biografija]

Telefon: 021 487 4675;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Kancelarija: 67/III

 

Ivana Boroja, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za savremeno stvaralaštvo – [biografija]

Telefon: 021 487 4415;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: ivana.boroja@vojvodina.gov.rs 
Kancelarija: 21/II

 

Đorđe Vukmirović, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za javno informisanje, medije i analitiku – [biografija]

Telefon: 021 457 378;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: djordje.vukmirovic@vojvodina.gov.rs
Kancelarija: 39a/I

 

Miroslav Ilić, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za odnose sa verskim zajednicama – [biografija]

Telefon: 021 487 4810;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Kancelarija: 4/III

 

Ivana Šarić, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za opšte-pravne, materijalno-finansijske i inspekcijsko-nadzorne poslove – [biografija]

Telefon: 021 487 4182;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: ivana.saric@vojvodina.gov.rs
Kancelarija: 22a/II