Pomoćnici sekretara

Milan Micić, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za kulturno nasleđe – [biografija]

Telefon: 021 487 4675;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: milan.micic@vojvodina.gov.rs 
Kancelarija: 67/III

Jelena Dobrović Bojanović, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za savremeno stvaralaštvo

Telefon: + 381 (0)21 487 4182
Telefaks: + 381 (0)21 456 082
E-mail: jelena.dobrovic-bojanovic@vojvodina.gov.rs
Kancelarija: 22a/II

Ova slika ima prazan alt atribut; ime njene datoteke je Kudlik_Zoltan.jpg

Kudlik Zoltan , v.d. pomoćnika sekretara, sektor za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – [biografija]

Telefon: 021 487 4801;
Telefaks: 021 456 082;
Kancelarija: 5/III

Miroslav Ilić, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za odnose sa verskim zajednicama – [biografija]

Telefon: 021 487 4810;
Telefaks: 021 456 082;
E-mail: miroslav.ilic@vojvodina.gov.rs
Kancelarija: 4/III

Jelena Petrović Glišić, v.d. pomoćnika sekretara, sektor za opšte-pravne, materijalno-finansijske i inspekcijsko-nadzorne poslove

Telefon: + 381 (0)21 487 4909
Telefaks: + 381 (0)21 456 082
E-mail: jelena.petrovicglisic@vojvodina.gov.rs
Kancelarija: 40/I