Сектор за културно наслеђе – запослени

Милан Мицић, – в.д. помоћника секретара

Сектор за културно наслеђе образују једно одељење и један одсек:
1. Одељење за културно наслеђе, информатичко-документационе послове и послове библиотеке
Душица Јурибашић Начелница Одељења – Виши саветник за културно наслеђе,

Телефон: 021 487 4534
Телефакс: 021 487 4840
Канцеларија: 23 / II
E-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs

Мр Славко Матић Саветник за заштиту нематеријалног културног наслеђа Срба у АП Војводини и региону и међурегионалну сарадњу,

Телефон: 021 487 4642
Канцеларија: 51 / III
E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

Тамара Бенц Рајчетић
Саветник за заштиту културних добара,

Телефон: 021 487 4872
Канцеларија: 51 / III
E-mail: tamara.benc-rajcetic@vojvodina.gov.rs

Др Слободан Васић Саветник за заштиту културних добара,

Телефон: 021 487 4620,
Телефакс: 021 456 672
Канцеларија: 23 / II
E-mail: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

Слађана Станојевић Млађи саветник за заштиту нематеријалног културног наслеђа Срба у АП Војводини и региону,

Телефон: 021 487 4548
Канцеларија: 20 / III
E-mail: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs

2. Одсек за информатичко-документационе послове и послове библиотеке
Хелена Лабудовић Шеф Одсека – Самостални саветник за информатичко-документационе послове и послове библиотеке,

Телефон: 021 487 4646; 021 457 302
Канцеларија: 27 / I
E-mail: helena.labudovic@vojvodina.gov.rs

Даниела Јовановић Саветник – документалиста,

Телефон: 021 487 4646; 021 457 302
Канцеларија: 27 / I
E-mail: daniela.jovanovic@vojvodina.gov.rs

 Ева Радовановић Саветник за медије на словачком језику,

Телефон: 021 487 4274;
Канцеларија: 27 / I
E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Сања Шегрт Виши референт – књижничар,

Телефон: 021 487 4646; 021 457 302
Канцеларија: 27 / I
E-mail: sanja.segrt@vojvodina.gov.rs