Sektor pre kultúrne dedičstvo – zamestnanci

Milan Micić –  úradujúci asistent tajomníka

Sektor pre kultúrne dedičstvo tvorí jedno oddelenie a jeden úsek:
1. Oddelenie pre kultúrne dedičstvo, informačno-dokumentačné úkony a knižničné záležitosti
Dušica Juribašić

Náčelníčka oddelenia – vyššia radkyňa pre kultúrne dedičstvo

Telefón: 021 487 4534
Telefax: 021 487 4840
Kancelária:  23/ III
E-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs

Mgr. Slavko Matić

Radca pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Srbov v AP Vojvodine a regióne a medziregionálnu spoluprácu

Telefón: 021 487 4642
Kancelária: 51/ III
E-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

Tamara Benc

Radkyňa pre ochranu kultúrnych statkov

Telefón: 021 487 4872
Kancelária: 51/ III
E-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs

Dr. Slobodan Vasić

Radca pre ochranu kultúrnych statkov

Telefón: 021 487 4620
Telefax: 021 487 672
Kancelária: 23/ III
E-mail: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

Slađana Stanojević

Mladšia radkyňa pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Srbov v AP Vojvodine a regióne

Telefón: 021 487 4548
Kancelária: 20/ III
E-mail: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs

2. Oddelenie pre kultúrne informačno-dokumentačné úkony a knižničné záležitosti
Helena Labudović

Vedúca oddelenia –  Samostatná radkyňa pre informačno-dokumentačné úkony a knižničné úkony

Telefón: 021 487 4646; 021 457 302
Kancelária: 27/ I
E-mail: helena.labudovic@vojvodina.gov.rs

Daniela Jovanović

Radkyňa – dokumentarista

Telefón: 021 487 4646; 021 457 302
Kancelária: 27/ I
E-mail: daniela.jovanovic@vojvodina.gov.rs

Eva Radovanović

Radkyňa pre médiá v slovenskom jazyku

Telefón: 021 487 4274;
Kancelária 27/ I
E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Sanja Šegrt

Vyššia referentka – knihovníčka

Telefón: 021 487 4646; 021 457 302
Kancelária: 27/ I
E-mail: sanja.segrt@vojvodina.gov.rs