Általános jogi, anyagi-pénzügyi és felügyeleti-ellenőrzési és belső ellenőrzési Főosztály- hatáskörök

Ez a Főosztály tanulmányi-analitikus munkákat, statisztikai-nyilvántartási munkákat végez, továbbá normatív, általános-jogi munkákat, anyagi- pénzügyi munkákat, felügyeleti- ellenőrzési és belső ellenőrzési végez, határozati javaslatokat, általános és egyedi előírások tervezetét készíti elő a Kormány és a Képviselőház részére. A Titkárságok hatáskörében levő általános előírásokat dolgoz ki, a Titkárság belső szerveződésére és a munkahelyi hatáskörök meghatározására vonatkozó előírásokat dolgoz ki, általános- jogi munkákat végez a munkaviszonyra vonatkozóan, kidolgozza a Titkárságnál  munkaviszonyban lévők és foglalkoztatottak  egyéni jogaira vonatkozó előírásokat, szakmai-technikai és adminisztratív munkákat végez a pályázati bizottság részére a munkahelyek betöltésével kapcsolatban a Titkárságon belül, előkészíti a Titkárság éves munkatervét, lefolytatja a nyilvános közbeszerzéseket és közbeszerzésekkel kapcsolatos eljárásokat a Titkárság részére, meghatározza a díjakat és rendezi azok odaítélésének módját és eljárási folyamatát a kulturális alkotómunka serkentésére vonatkozóan a kultúra egyes területein, valamint a kulturális alkotómunkához való kiemelkedő hozzájárulásért, adminisztratív technikai és egyéb munkákat végez a Titkárság részére, nyilvántartást vezet, felügyelői-ellenőrző tevékenységet végez a kulturális intézményekben, jóváhagyást ad a kulturális intézmények hatáskörének bővítéséhez, kidolgozza a kulturális intézmények vezetőinek, igazgató- és ellenőrző bizottságainak kinevezéséhez és leváltásához szükséges határozatok javaslatait, az alakulásukhoz, belső szervezeti felépítésre, munkahelyek meghatározására vonatkozó javaslatokat és az intézmények nevének megváltoztatásához szükséges javaslatokat, adminisztratív, elemzési-analitikai, gazdasági-pénzügyi munkákat végez, elvégzi a kincstárral kapcsolatos munkákat és együttműködést, ellenőrzi és felelősséget vállal az anyagi-pénzügyi nyilvántartás hitelességéért, biztosítja a Titkárság és a kulturális intézmények költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek végrehajtását, tervezi és elemzi az intézmények finanszírozását, szervezi és végrehajtja a költségvetési eszközök célszerű felhasználásának belső ellenőrzését, együttműködik a köztársasági és tartományi szervekkel, városok és helyi önkormányzatok szerveivel, intézményekkel és egyéb szervezetekkel, továbbá egyéb, a Titkárság hatáskörébe tartozó munkákat és feladatokat lát el.

Az általános jogi, anyagi-pénzügyi és felügyeleti-ellenőrzési és belső ellenőrzési főosztályon belül az alábbi belső egységek működnek:

1. Általános jogi munkák osztálya

2. Felügyeleti-ellenőrzési és belső ellenőrzési osztály

3. Anyagi-pénzügyi osztály, melyen belül szervezeti egység a

4. A kultúra területén meglévő indirekt felhasználói alosztály