Despre Secretariat – sfera de atribuţii

Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informarea Publică şi Relaţiile cu Comunităţile Confesionale este unul dintre cele 12 secretariate provinciale.

Secretariatul este condus de secretarul provincial pentru cultură, informare publică și relațiile cu comunitățile confesionale, care este și membru al Guvernului Provincial. Cabinetul secretarului provincial este format din locţiitorul secretarului, subsecretarul şi secretarii adjuncţi, care în acelaşi timp conduc sectoarele corespunzătoare.

Din punct de vedere organizatoric, Secretariatul este divizat în șase sectoare şi anume:

– Sectorul pentru patrimoniul cultural,

– Sectorul pentru creația contemporană,

– Sectorul pentru cultura minorităților naționale – comunităților naționale,

– Sectorul pentru relațiile cu comunitățile confesionale,

– Sectorul pentru informarea publică, mass-media și activități analitice

– Sectorul pentru activități administrativ-juridice, material-financiare și de control și inspecție și control intern.

În sfera de atribuţii a Secretariatului sunt şi instituţiile culturale al căror fondator este P.A. Voivodina şi anume:

– Teatrul Naţional Sârb

– Institutul Provincial pentru Protecţia Monumentelor Culturale

– Arhiva Voivodinei

– Muzeul Voivodinei

– Muzeul de Artă Contemporană al Voivodinei

– Muzeul Teatral al Voivodinei

– Colecţia Memorială a lui Pavle Beljanski

– Galeria de Artă Plasitcă – Colecţia Memorială a lui Rajko Mamuzić

– Teatrul Naţional – Nepszinhaz – Narodno kazalište Subotica

– Orchestra Simfonică Voivodineană

– Institutul de Editură Forum–  Forum Кönyvkiadó Intézet

– Centrul Cultural al Voivodinei  „Miloš Crnajnski”

– Institutul de Cultură al Maghiarilor din Voivodina – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

– Institutul de Cultură al Slovacilor din Voivodina – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

– Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina

– Institutul de Cultură al Rutenilor din Voivodina – Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh

– Institutul de Cultură al Croaţilor din Voivodina – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata