Kortárs alkotóművészetek Főosztálya – hatásköre

Ez a Főosztály tanulmányi-analitikus munkákat, statisztikai-nyilvántartási munkákat végez, melyek a kultúra és művészet területén meglévő állapotokra vonatkozó információk, elemzések és jelentések kidolgozására vonatkoznak, a Tartományi Kormány és Képviselőház részére, követi a kultúrára vonatkozó törvényeket és egyéb előírásokat melyek a kulturális tevékenységeket szabályozzák és azon kulturális tevékenységeket melyek művészeti ágazatnak minősülnek, követi ezen előírások alkalmazását Vajdaság AT területén, kiírja és lefolytatja a kultúra és művészetek területén szervezett projektek, rendezvények és fesztiválok pénzelésére és részleges pénzelésére vonatkozó pályázatokat, intézkedéseket terjeszt elő a kultúra fellendítésére az alábbi területeken: irodalom (alkotás, fordítói tevékenység), zene (alkotás, megjelentetés, előadás), képzőművészet, alkalmazott és látvány művészetek, dizájn és építőművészet, színművészet (alkotás, megjelenítés, interpretáció), táncművészet – klasszikus balett, néptánc, modern tánc (alkotás, megjelenítés, előadás), filmművészet és egyéb audiovizuális alkotások, digitális alkotások és multimédia, egyéb kulturális programok és tartalmak előadása (muzikelek, utcai művészet és egyéb). Követi azon alkotó intézmények programjainak megvalósítását, melyeknek alapítója Vajdaság AT. Követi és elemzi azon pályázatokon való részvételi lehetőségeket, melyeket európai vagy egyéb nemzetközi alapok pénzelnek a kulturális programok, tervezetek, rendezvények, fesztiválok terén. Követi a Szerb Köztársaság kulturális fejlesztési stratégiájának megvalósítását Vajdaság AT területén, részt vesz Vajdaság AT kultúrpolitikájának kialakításában és megvalósításában  és aktívan részt vesz Vajdaság AT kulturális fejlesztési tervének kidolgozásában, együttműködik a Művelődési Titkársággal, egyéb állami szervekkel, tartományi szervekkel, városi szervekkel, helyi önkormányzatok egységeivel, a kultúra területén működő intézményekkel, kormánykívüli és egyéb  szervezetekkel a kultúra és művészet  területén, követi a modern alkotóművészettel kapcsolatos projektumok megvalósítását melyeknek hordozója vagy melyben partner Vajdaság AT.