Kulturális örökség Főosztálya – hatáskörök

Ez a Főosztály tanulmányi-analitikus munkákat, statisztikai-nyilvántartási munkákat végez  a kultúra és művészetek területén meglévő állapotokról, információkat, elemzéseket és jelentéseket dolgoz ki Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya és Képviselőháza részére (a továbbiakban: Kormány és Képviselőház ); követi a kultúrára vonatkozó törvényeket és egyéb előírásokat, melyek szabályozzák a kulturális javak területét, követi ezen előírások alkalmazását a tartomány területén, követi a kultúrpolitika alkalmazását és a tartomány kultúrára vonatkozó fejlesztési stratégiájának megvalósulását, kiírja és lefolytatja a kultúra és művészetek területén szervezett projektek és rendezvények  pénzelésére és részleges pénzelésére vonatkozó pályázatokat, követi a Vajdaság AT által alapított kulturális hagyaték védelmét őrző intézmények munkáját és programjaik megvalósítását, a törvénnyel összhangban megállapítja a kulturális javakat őrző alapintézmények funkcióit, külföldi állampolgárok részére kiadja a filmarchívumok anyagának használatára vonatkozó engedélyeket, kiadja az engedélyeket az előzetes védelmet élvező kulturális javak külföldre történő kivitelére, előírja az intézmények munkájára vonatkozó kiegészítő feltételeket és javaslatokat tesz az alapintézmények munkájára vonatkozóan Vajdaság AT területén, a törvénnyel összhangban megállapítja a tevékenység megkezdéshez szükséges feltételek meglétét a védelmi intézményeknél és könyvtáraknál Vajdaság AT területén, kutatja, tanulmányozza és elemzi a rendszerbeli megoldások hatását a kulturális javak védelmének, könyvtári-informatikai és a kulturális alkotások területén, javaslatot tesz a védelmi intézmények és könyvtárhálózatok kialakítására Vajdaság AT területén, eljárást indít az ingatlan kulturális javak meghatározására Vajdaság AT területén és javasolja azon végrehajtási eljárások és területi urbanisztikai tervek felfüggesztését melyek veszélyeztetik a kulturális emlékeket a tartomány területén, véleményezi Vajdaság AT területére vonatkozó területrendezési és urbanisztikai tervek javaslatait, meghatározza az ingatlan kulturális örökség műszaki megóvásának és egyéb munkálatok kivitelezésének feltételeit, amennyiben ezek Vajdaság AT területén helyezkednek el, a projektumot és a dokumentációt a Műemlékvédelmi Intézet készíti el; engedélyezi az ingatlan kulturális javak más lokációra történő áthelyezését, kivéve a nagy és kivételes jelentőséggel bíró kulturális javakra vonatkozóan, bizottságot alakít a meghatározott alapvédelmi intézményeknél a kulturális javakat védő intézményekben dolgozók szakvizsgáztatása céljából, együttműködik a köztársasági, tartományi szervekkel, városok és helyi önkormányzatok szerveivel kulturális intézményekkel kormányon kívüli és egyéb szervezetekkel a kultúra és művészetek terén a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos munkákon, könyvtári- informatikai munkákon, a kulturális stratégia megvalósításán és a kulturális fejlesztési program megvalósításán, kidolgozza a turista szervezetekkel megvalósítandó együttműködési programot a kulturális műemlékek bemutatása céljából és kultúrával, művészetekkel kapcsolatos rendezvények megszervezését és a kulturális örökség megőrzését, információkat ad, elemzéseket és jelentéseket készít a kultúra terén végzett nemzetközi együttműködésről, követi és megvalósítja a nemzetközi pályázatokat a kulturális programok és projektumok pénzelésével és részleges pénzelésével kapcsolatban, megoldásokat javasok a problémák áthidalására, elemzi és keresi a lehetőségeket, pályázati feltételeket teremt  a kulturális programok és projektumok finanszírozásához az európai alapokból, könyvtári-informatikai feladatokat lát el, végzi a dokumentáció gyűjtését, szelektálását, iktatását és őrzését, elvégzi a sorozat- és monográfiai publikációk név, tárgy és decimális besorolását, kiszolgálja és informálja a felhasználókat.

A kulturális örökség Főosztályon belül az alábbi szűkebb belső egységek léteznek:

1. Kulturális örökségek osztálya, információs-dokumentálási munkák, könyvtári munkák osztálya, melyen belül szerveződik az, 2. Információs-dokumentációs ügyek és könyvtári munkák alosztálya.