Матичне библиотеке у Војводини

Важећим Законом о библиотечкој делатности (Службени гласник РС 34/94), Народна библиотека Србије обавља матичне послове за све библиотеке и организационе јединице у земљи, при чему су матични послови за библиотеке на територији одређених општина и за организационе јединице (огранке) од стране Министра културе Републике Србије поверени одређеним библиотекама.

Тако су матични послови поверени следећим библиотекама у Војводини:

Градска библиотека, Нови Сад,
Дунавска 1
директор: Драган Којић
телефон: 021/525-540
e-mail: gradskabibliotekans@gmail.com