Nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek kulturális Főosztálya – hatáskörök

Ez a főosztály tanulmányi-analitikus munkákat, közigazgatási és statisztikai-nyilvántartási munkákat végez, melyek a nemzeti kisebbségek–nemzeti közösségek kulturális és művészeti területén meglévő állapotokra vonatkozó információk, elemzések és jelentések kidolgozása a Tartományi Kormány és Képviselőház részére, követi a kultúrára vonatkozó törvényeket és egyéb előírásokat, általános rendelkezéseket melyekkel biztosítva van a nemzeti kisebbségek-nemzeti közösségek szabadsága kultúrájuk gyakorlásához és követi a nemzeti kisebbségek-nemzeti közösségek jogainak megvalósítását ezeken a területeken, rámutat a garantált jogok megvalósításának problémáira és javaslatokat tesz azok megoldására, követi a törvényeket és egyéb előírásokat melyek szabályozzák az amatőr kulturális-művészeti alkotást és a kulturális turizmust a tartományban, követi a tartomány nemzeti kisebbségek-nemzeti közösségek kultúra területén történő tartományi  fejlesztése stratégiájának alkalmazását, kiírja és megvalósítja, pénzeli vagy részben pénzeli  a nemzeti kisebbségek -nemzeti közösségek kulturális és művészeti téren végzett, megvalósítandó programokat és projekteket, lefekteti és koordinálja az együttműködést és programokat  a turisztikai szervezetekkel a nemzeti kisebbségek-nemzeti közösségek kulturális örökségeinek és rendezvényeinek bemutatására vonatkozóan a tartomány kulturális-művészeti területén, vezeti a kulturális örökség, alapítványok és alapok jegyzékét Vajdaság AT területén, követi és koordinálja a nemzeti kisebbségek-nemzeti közösségek művelődési intézeteinek munkáját Vajdaság AT területén, együttműködik a kulturális Titkársággal, egyéb állami szervekkel, tartományi szervekkel, városi szervekkel, helyi önkormányzatok egységeivel, a kultúra területén működő intézményekkel, kormányon kívüli és egyéb  szervezetekkel a kultúra és művészet  területén a nemzeti kisebbségekre- nemzeti közösségekre vonatkozóan.