Sectorul pentru activități administrativ-juridice, material-financiare și de control și inspecție și control intern – competențele

Prezentul sector efectuează activități de studii  și analitice, administrative și de evidență și statistice; efectuează activități normative, generale-juridice, activități material financiare și activități de control și inspecție și control intern; elaborează anteproiecte și proiecte de hotărâri și de acte generale și individuale pentru Guvern și Adunare; elaborează acte generale din sfera de atribuții a Secretariatului, efectuează activități de elaborare a actului privind organizarea internă și sistematizarea locurilor de muncă în Secretariat, efectuează activități generale – juridice din domeniul raporturilor de muncă și elaborează acte privind drepturile și obligațiile individuale ale angajaților și celor angajați cu contract la Secretariat; efectuează activități tehnice și de specialitate și administrative pentru comisia de concurs care realizează concursuri pentru completarea lcourilor de muncă în Secretariat, pregătește programul anual de activitate al Secretariatului; efectuează activități de desfășurare a procedurilor de achiziții publice și achiziții pentru nevoile Secretariatului; stabilește premii și stipulează modul și procedura de acordare a acestora pentru stimularea creației culturale în anumite domenii ale culturii, respectiv pentru contribuții speciale în domeniul creației culturale; efectuează activități administrative, tehnice și alte activități pentru nevoile Secretariatului; ține evidența, efectuează activități de control și inspecție în instituțiile de cultură, acordă aviz la hotărârea privind efectuarea activității extinse a instituției, elaborează anteproiecte și proiecte de acte ale instituțiilor  de cultură când vine vorba de numirea și destituirea conducătorilor de instituții, membrilor din consilii de administrație și comitete de control, acte constitutive, acte privind organizarea internă și sistematizarea locurilor de muncă, și despre acordarea de aviz la schimbarea denumirii instituțiilor, efectuează activități administrative, de studii și analitice, economice și financiare și activitățile ce țin de relații cu trezoreria în cooperare cu trezorieria, controlează și răspunde pentru corectitudinea și exactitatea  documentației material-financiare, asigură executarea obligațiilor financiare bugetare ale Secretariatului și instituțiilor de cultură, planifică și analizează finanțarea instituțiilor, organizează și exercită controlul intern al folosirii mijloacelor bugetare conform destinațiilor, cooperează cu organele republicane și provinciale, organele locale ale orașelor și unităților autoguvernării locale, instituții și alte organizații și efectuează alte activități și sarcini în conformitate cu competențele Secretariatului.

Sectorul pentru activități administrativ-juridice, material-financiare și de control și inspecție și control intern, unitățile interne restrânse sunt:

  1. Departamentul pentru activități generale – juridice,
  2. Departamentul pentru activități de control și inspecție și de control intern,
  3. Departamentul pentru activități material-fiannciare, în cadrul căruia se organizează:
  4. Grupa pentru beneficiarii indirecţi în domeniul culturii.