Sectorul pentru cultura minorităților naționale – comunităților naționale – angajații

Zoltán Kudlik  – secretar adjunct interimar

Sectorul pentru cultura minorităților naționale – comunităților naționale
Ivana Rožić

consilier superior pentru asociații, ctitorii, fonduri și fundații

Telefon: 021 487 4811
Biroul: 5 / III
E-mail: ivana.rozic@vojvodina.gov.rs

Takács Zsuzsanna

consilier pentru cultura minorităților naționale – comunităților naționale,

Telefon: 021 487 4872
Biroul: 51 / III
E-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs