Sectorul pentru informarea publică, mass-media și analitică – comptențele

Prezentul sector efectuează activități de studii analitice, de evidență și statistice și de specialitate, care țin de informarea publică, mass-media și analitică, adoptă strategia de dezvoltare în domeniul informării publice în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, în conformitate cu strategia de dezvoltare în domeniul informării publice; întocmește rapoarte și analize pentru ședințele Guvernului și Adunarea P.A. Voivodina din domeniul informării publice; monitorizează și stabilește situația în domeniul informării publice și efectuează activitățile care se referă la îmbunătățirea și impulsionarea informării publice în teritoriul P.A. Voivodina; asigură mijloace și alte condiții pentru exercitarea interesului public în domeniul informării publice, repartizează mijloace în baza concursurilor publice realizate și separări individuale, în baza principiilor de acordare a ajutorului de stat și protecției concurenței, fără discriminare, asigură mijloace  sau alte condiții pentru activitatea mijlaocelor de informare care publicăî informații în limbile minorităților naționale-comunităților naționale, în conformitate cu legea, asigură o parte a mijloacelor sau a altor condiții pentru exercitarea nestingherită a drepturilor persoanelor cu nevoi speciale, u privire la primirea nestingherită a informaţilor destinate publicului; asigură o parte din mijloacele pentru finanţarea activităţii serviciului mijloacelor de informare publică pentru proiecte destinate dezvoltării tehnologii noi, digitalizării arhivelor, proiecte de digitalizare a echipamentului tehnologic, dezvoltarea noilor servicii distributive în conformitate cu posibilităţile pe care le aduce digitalizaţia şi alte proiecte de interes social special în conformitate cu legea prin care se stipulează informarea publică şi în conformitate cu legea, în Registrul mass-media se prezintă datele privind cuantumul mijloacelor băneşti aprobate de secretariat, mijloacelor de informare publică; efectuează activitățile care se referă la asigurarea publicităţii în activitatea organelor şi organizaţiilor provinciale; urmăreşte mass-media şi mediile electronice, pregăteşte şi redactează prezentări ale conţinutului lor şi întocmeşte analize; editează publicaţii despre P.A.Voivodina; efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control asupra aplicării reglementărilor privind informarea publică şi mass-media, drept activitate încredinţată.

La Sectorul pentru informarea publică, mass/media și analitică unitatea internă restrânsă este:

1) Departamentul pentru informarea publică, mass-media și analitică.