Sektor za javno informiranje, medije i analitiku – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke, statističko-evidencijske i stručne poslove, koji se odnose na javno informiranje, medije i analitiku; donosi strategiju razvoja u području javnog informiranja na teritoriju AP Vojvodine, sukladno republičkoj strategiji u području javnog informiranja; priprema izvješća i analize za sjednice Vlade i Skupštinu AP Vojvodine iz područja javnog informiranja; prati i utvrđuje stanje u području javnog informiranja i obavlja poslove koji se odnose na unapređivanje i poticanje javnog informiranja na teritoriju AP Vojvodine; osigurava sredstva i druge uvjete za ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja, raspoređuje sredstva na temelju provedenih javnih natječaja i pojedinačnih davanja, na temelju načela o dodjeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije; osigurava sredstva ili druge uvjete za rad medija koji objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, sukladno zakonu; osigurava dio sredstava ili drugih uvjeta za nesmetano korištenje prava osoba s posebnim potrebama, radi nesmetanog primanja informacija namijenjenih javnosti; osigurava dio sredstava za financiranje djelatnosti javnog medijskog servisa i to za projekte namijenjene razvoju novih tehnologija, digitalizaciji arhiva, projekte digitalizacije tehnološke opreme, razvoja novih distribucijskih servisa sukladno mogućnostima koje donosi digitalizacija i druge projekte od posebnog društvenog značaja sukladno zakonu kojim se uređuje područje javnog informiranja, i sukladno zakonu, u Registar medija dostavlja podatke o iznosu novčanih sredstava koja je Tajništvo odobrilo javnim glasilima; obavlja poslove koji se odnose na osiguravanje javnosti rada pokrajinskih tijela i organizacija; prati pisane i elektroničke medije, priprema i izrađuje preglede njihovih sadržaja i sastavlja analize; izdaje publikacije o AP Vojvodini; obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i obavlja nadzor nad provedbom propisa o javnom informiranju i medijima, kao povjereni posao.

U Sektoru za javno informiranje, medije i analitiku uža unutarnja jedinica je:

1) Odjel za javno informiranje, medije i analitiku.