Sektor za javno informiranje, medije i analitiku – zaposlenici

Mr Dragan Traparić, v.d. pomoćnika tajnika

Sektor za javno informiranje, medije i analitiku formira Odjel za javno informiranje, medije i analitiku
Odjel za javno informiranje, medije i analitiku
Biljana Ivić Načelnica odjela – Samostalna savjetnica za javno informiranje, medije i analitiku,

Telefon: 021 487 4531;
Ured: 3/III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Kalman Kuntić Savjetnik za informiranje i analitiku,

Telefon: 021 487 4540;
Ured: 3/III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Daliborka Tasković Savjetnica za slobodan pristup informacijama i internetsku prezentaciju Tajništva – koordinator,

Telefon: 021 487 4687;
Ured: 20/III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Violeta Dubovečak Savjetnica za medije na mađarskom jeziku,

Telefon: 021 487 4521;
Ured: 8/III
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Marina Peček Savjetnica za medije na rumunjskom jeziku,

Telefon: 021 487 4271;
Ured: 8/III
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs