Sektor za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove, upravne i statističko-evidencijske poslove koji se odnose na izradu informacija, analizu i izvještavanje o stanju u području kulture i umjetnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za potrebe Pokrajinske vlade i Skupštine, prati zakone iz područja kulture i druge propise i opća akta kojima se jamči sloboda nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u izražavanju svoje kulture i prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ovom području, ukazuje na probleme u ostvarivanju zajamčenih prava i predlaže rješenja za prevladavanje nastalih problema, prati zakone i druge propise kojima se uređuje područje amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturnog turizma u pokrajini, prati primjenu strategije razvoja kulture pokrajine u području kulture nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; raspisuje i realizira natječaje za financiranje i sufinanciranje programa i projekata u području kulture i umjetnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, utvrđuje program suradnje s turističkim organizacijama radi koordiniranja akcija na prezentaciji spomenika kulture i manifestacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u području kulture i umjetnosti pokrajine, vodi registar zaklada, fundacija i fondova na teritoriju AP Vojvodine, prati i koordinira rad zavoda za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na području AP Vojvodine; surađuje s ministarstvom nadležnim za područje kulture, drugim državnim tijelima, pokrajinskim tijelima, tijelima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama u području kulture, nevladinim i drugim organizacijama u području kulture i umjetnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.