Sektor za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – zaposlenici

Zoltán Kudlik – v.d. pomoćnika tajnika

Sektor za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
Ivana Rožić

Viša savjetnica za udruge, zaklade, fondove i fundacije

Telefon: 021 487 4811
Ured: 5/III
E-mail: ivana.rozic@vojvodina.gov.rs

Zsuzsanna Takács

Savjetnica za kulturu nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,

Telefon: 021 487 4872
Ured: 51/III
E-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs