Кабинет секретара

Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама – [биографија]

Телефон: 021 487 4525;
Телефакс: 021 456 082;
Е-mail: dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 37/I

 

Станислав Радуловић, в.д. подсекретара – [биографија]

Телефон: 021 487 4524;
Телефакс: 021 456 082;
E-mail: stanislav.radulovic@vojvodina.gov.rs 
Канцеларија: 38/I