Конкурси из области културе

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

Последњи дан за подношење конкурсних пријава је 25. новембар 2019. године.

 1. Конкурс за суфинансирање пројаката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

1.1. Пријава на Конкурс за суфинансирање пројаката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2019. години


КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

 1. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

1.1. Пријава на Kонкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програмa у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2019.години

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години

2.1. Пријава на конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години
*Објављивање до сада необјављених ПУБЛИКАЦИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

2.2. Пријава на конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта у области књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2019. години
*ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

 1. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години
 2. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години
 3. Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години
 4. Решење о додели средстава на основу Конкурса за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години (овај наслов се односи на следеће  наведене резултате конкурса 5, 6, 7 и 8)

5. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

6. књижевно стваралаштво

7. визуелна уметност и мултумедија

8. сценско стваралаштво

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

1.Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години

1.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2019. години

2. Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години

2.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2019. години

3. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

3.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2019. години

4. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години

4.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години *Област заштите нематеријалног културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва

4.2. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години *Објављивање до сада необјављених издања књига на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

4.3. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2019. години *Објављивање часописа на језицима националних мањина – националних заједница у АП Војводини

5. Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

5.1. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години

5.2. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
*Објављивање до сада необјављених публикација на српском језику

5.3. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
*Објављивање часописа на српском језику

5.4. Пријава на Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2019. години
*Књижевно стваралаштво и издаваштво – за књижевне награде, манифестације и фестивале


2018. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

 1. Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање-суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године
 2. Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године
 3. Решење о додели средстава по Kонкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године
 4. Решење о додели средстава по Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област визуелна уметност и мултимедија, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године
 5. Решење о додели средстава по Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2018. години -област објављивање до сада необјављених публикација и часописа на српском језику, расписаном у периоду 13. јули – 13. август 2018. године

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

 

 1. Решење o расподели средстава за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза који доприносе развоју културе у АП Војводини у 2018. години
 2.  Резултати Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2018. години
 3.  Резултати Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у региону у 2018. години
 4.  Резултати Конкурса за финансирање ‒ суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2018. години
 5.  Резултати Конкурса за за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2018. години
 6.  Резултати Конкурса за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ

 Резултати Конкурса за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, у области:  (овај наслов се односи на следеће  наведене резултате конкурса 7, 8, 9 и 10)

7. – књижевност

8.- ликовно стваралаштво, визуелна уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура

9.- музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

10.- позоришна уметност и уметничка игра

 1. Резултати Конкурса за суфинансирање производње филмова из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години
 2. Резултати Конкурса за суфинансирање фестивала и манифестација, као и аматерског стваралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2018. години