Konkursi iz oblasti kulture

KONKURSI ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Poslednji dan za podnošenje konkursnih prijava je 25. novembar 2019. godine.

 1. Konkurs za sufinansiranje projakata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini

1.1. Prijava na Konkurs za sufinansiranje projakata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini


KONKURSI ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

 1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2019. godini

1.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2019.godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u AP Vojvodini u 2019. godini

2.1. Prijava na konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u AP Vojvodini u 2019. godini
*Objavljivanje do sada neobjavljenih PUBLIKACIJA NA SRPSKOM JEZIKU

2.2. Prijava na konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u AP Vojvodini u 2019. godini
*OBJAVLJIVANJE ČASOPISA NA SRPSKOM JEZIKU


REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

 1. Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2019. godini
 2. Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom Konkursu za finansiranje – sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2019. godini
 3. Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2019. godini
 4. Rešenje o dodeli sredstava na osnovu Konkursa za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini (ovaj naslov se odnosi na sledeće  navedene rezultate konkursa 5, 6, 7 i 8)

5. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

6. književno stvaralaštvo

7. vizuelna umetnost i multumedija

8. scensko stvaralaštvo

KONKURSI ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

1.Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2019. godini

1.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2019. godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2019. godini

2.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2019. godini

3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2019. godini

3.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2019. godini

4. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini

4.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini *Oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva

4.2. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini *Objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

4.3. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini *Objavljivanje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini

5.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini

5.2. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini
*Objavljivanje do sada neobjavljenih publikacija na srpskom jeziku

5.3. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini
*Objavljivanje časopisa na srpskom jeziku

5.4. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2019. godini
*Književno stvaralaštvo i izdavaštvo – za književne nagrade, manifestacije i festivale


2018. godina

REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

 1. Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu za finansiranje-sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini, raspisanom u periodu 13. juli – 13. avgust 2018. godine
 2. Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini, raspisanom u periodu 13. juli – 13. avgust 2018. godine
 3. Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2018. godini, raspisanom u periodu 13. juli – 13. avgust 2018. godine
 4. Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini -oblast vizuelna umetnost i multimedija, raspisanom u periodu 13. juli – 13. avgust 2018. godine
 5. Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini -oblast objavljivanje do sada neobjavljenih publikacija i časopisa na srpskom jeziku, raspisanom u periodu 13. juli – 13. avgust 2018. godine

REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

 

 1. Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje dela tekućih rashoda i izdataka reprezentativnih udruženja u AP Vojvodini i drugih umetničkih udruženja i saveza koji doprinose razvoju kulture u AP Vojvodini u 2018. godini
 2.  Rezultati Konkursa za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini
 3.  Rezultati Konkursa za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa  Srba u regionu u 2018. godini
 4.  Rezultati Konkursa za finansiranje ‒ sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini
 5.  Rezultati Konkursa za za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini
 6.  Rezultati Konkursa za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – SAJAM KULTURE

 Rezultati Konkursa za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini, u oblasti:  (ovaj naslov se odnosi na sledeće  navedene rezultate konkursa 7, 8, 9 i 10)

7. – književnost

8.- likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura

9.- muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

10.- pozorišna umetnost i umetnička igra

 1. Rezultati Konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini
 2. Rezultati Konkursa za sufinansiranje festivala i manifestacija, kao i amaterskog stvaralaštva iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2018. godini