Konkursi iz oblasti kulture

KONKURSI ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

1. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2020. godini

1.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2020. godini

2. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini

2.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva  u AP Vojvodini u 2020. godini

2.2. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini
za objavljivanje do sada neobjavljenih PUBLIKACIJA NA SRPSKOM JEZIKU

2.3. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini
KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I IZDAVAŠTVO
– za književne nagrade, manifestacije i festivale

2.4. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini
– za OBJAVLJIVANJE ČASOPISA NA SRPSKOM JEZIKU 

3. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2020. godini

3.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2020.godini

4. Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2020. godini

4.1. Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2020. godini

5. Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini

5.1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini
– Oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva

5.2. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini
– Objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

5.3. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini
– Objavljivanje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini