Сектор за јавно информисање, медије и аналитику – запослени

Ђорђе Вукмировић, в.д. помоћника секретара

Сектор за јавно информисање, медије и аналитику

Мр Драган Трапарић Саветник за област медија,

Телефон: 021 487 4438;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs

Виолета Дубовечак Саветник за медије на мађарском језику,

Телефон: 021 487 4274; 487 4271
Канцеларија: 39/ I
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Ева Радовановић Саветник за медије на словачком језику,

Телефон: 021 487 4274; 487 4271
Канцеларија: 39/ I
E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Марина Печек  Саветник за медије на румунском језику,

Телефон: 021 487 4274; 487 4271
Канцеларија: 39/ I
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

1. Група за област информисања и аналитике
Биљана Хрнчић Руководилац групе – Самостални саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4531;
Канцеларија: 8 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Горан Јовићевић Самостални саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4521;
Канцеларија: 8 / III
E-mail: goran.jovicevic@vojvodina.gov.rs

Калман Кунтић Саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4540;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Далиборка Тасковић Саветник за слободан приступ информацијама и web презентацију Секретаријата,

Телефон: 021 487 4687
Канцеларија: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs