Сектор за јавно информисање, медије и аналитику – запослени

Сектор за јавно информисање, медије и аналитику
Виолета Дубовечак Саветник за медије на мађарском језику,

Телефон: 021 487 4521;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Ева Радовановић Саветник за медије на словачком језику,

Телефон: 021 487 4274;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Марина Печек  Саветник за медије на румунском језику,

Телефон: 021 487 4271;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

1. Група за област информисања и аналитике
Биљана Хрнчић Руководилац групе – Самостални саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4531;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Калман Кунтић Саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4540;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Далиборка Тасковић Саветник за слободан приступ информацијама и веб презентацију Секретаријата,

Телефон: 021 487 4687
Канцеларија: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Горан Пауновић Саветник за послове у области информисања и послове односа с верским заједницама

Телефон: 021 487 4659;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: goran.paunovic@vojvodina.gov.rs