Sektor za javno informisanje, medije i analitiku – zaposleni

Đorđe Vukmirović, v.d. pomoćnika sekretara

Sektor za javno informisanje, medije i analitiku

Mr Dragan Traparić Savetnik za oblast medija,

Telefon: 021 487 4438;
Kancelarija: 3 / III
E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs

Violeta Dubovečak Savetnik za medije na mađarskom jeziku,

Telefon: 021 487 4274; 487 4271
Kancelarija: 39/ I
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Eva Radovanović Savetnik za medije na slovačkom jeziku,

Telefon: 021 487 4274; 487 4271
Kancelarija: 39/ I
E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Marina Peček  Savetnik za medije na rumunskom jeziku,

Telefon: 021 487 4274; 487 4271
Kancelarija: 39/ I
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

1. Grupa za oblast informisanja i analitike
Biljana Hrnčić Rukovodilac grupe – Samostalni savetnik za informisanje i analitiku,

Telefon: 021 487 4531;
Kancelarija: 8 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Goran Jovićević Samostalni savetnik za informisanje i analitiku,

Telefon: 021 487 4521;
Kancelarija: 8 / III
E-mail: goran.jovicevic@vojvodina.gov.rs

Kalman Kuntić Savetnik za informisanje i analitiku,

Telefon: 021 487 4540;
Kancelarija: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Daliborka Tasković Savetnik za slobodan pristup informacijama i web prezentaciju Sekretarijata,

Telefon: 021 487 4687
Kancelarija: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs