Sektor za javno informisanje, medije i analitiku – zaposleni

Sektor za javno informisanje, medije i analitiku
Violeta DubovečakSavetnik za medije na mađarskom jeziku,

Telefon: 021 487 4274; 487 4271
Kancelarija: 40/ I
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Eva RadovanovićSavetnik za medije na slovačkom jeziku,

Telefon: 021 487 4274; 487 4271
Kancelarija: 40/ I
E-mail: eva.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Marina Peček Savetnik za medije na rumunskom jeziku,

Telefon: 021 487 4274; 487 4271
Kancelarija: 40/ I
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs

1. Grupa za oblast informisanja i analitike
Biljana HrnčićRukovodilac grupe – Samostalni savetnik za informisanje i analitiku,

Telefon: 021 487 4531;
Kancelarija: 8 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Goran JovićevićSavetnik za javnost rada i analitiku,

Telefon: 021 487 4521;
Kancelarija: 8 / III
E-mail: goran.jovicevic@vojvodina.gov.rs

Kalman KuntićSavetnik za informisanje i analitiku,

Telefon: 021 487 4540;
Kancelarija: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Daliborka TaskovićSavetnik za slobodan pristup informacijama i veb prezentaciju Sekretarijata,

Telefon: 021 487 4687
Kancelarija: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Goran PaunovićSavetnik za poslove u oblasti informisanja i poslove odnosa s verskim zajednicama

Telefon: 021 487 4540;
Kancelarija: 3 / III