Конкурси из области културе

КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2024. ГОДИНИ

Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2024. години
Конкурс за суфинансирање пројеката филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2024. години
Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 2024. години
Конкурс за суфинансирање набавке књига и других публикација, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2024. години
 Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области
заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини
у 2024. години
Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта визуелних уметности и мултимедије у АП Војводини у 2024. години
Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта књижевног стваралаштва и издаваштва у АП Војводини у 2024. години
Конкурс за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2024. години
Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта музичког стваралаштва у АП Војводини у 2024. години
Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта сценског стваралаштва – позориште и уметничка игра у АП Војводини у 2024. години
Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2024. години