Објављени јавни позиви за Награду ,,Михајло Пупин“ и Признањe ,,Павле Јовановић“

Комисија за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност објавили су данас јавне позиве  за доделу покрајинских признања и Награде „Михајло Пупин“ и то:

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“. Рок за подношење предлога је до 31. августа 2019. године.

Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“- преузима се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs

– ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“. Рок за подношење предлога је до 31. марта 2019. године.

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“ – преузима се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs

Комисија за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања, данас је објавила  и  Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе покрајинског признања и Јавни позив за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе и уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“.

Рок за подношење идејног решења је до 31. марта 2019. године, односно до 30. априла 2019. године. Додатне информације налазе се на сајту www.kultura.vojvodina.gov.rs