Одржан семинар „Креативна Европа: Припрема пројеката у новом буџетском периоду 2021-2027“

Нови Сад / Врдник, 22. новембар 2023.- Подсекретар покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Станислав Радуловић и помоћник секретара задужен за верске заједнице Мирослав Илић присуствовали су данас семинару  који је организовала Антена Култура Деска Креативна Европа Србија под називом: „Креативна Европа: Припрема пројеката у новом буџетском периоду 2021-2027“године, који се организовао у Врднику.

По речима Мирослава Илића, Kреативна Европа је значајан програм и шанса за развој цивилног сектора који младом човеку даје могућност стицања знања и вештина неопходних за лични и друштвени развој у 21. веку.

„Са друге стране, култура као таква даје појединцу основни импулс, подстиче га да пронађе унутрашње мотиве, да развије осећање припадности заједници и да са том свешћу делује креативно и продуктивно“ истакао је помоћник Илић.

Позив је био упућен свим установама и организацијама у култури, као и филмским фестивалима из Србије, који планирају да конкуришу у оквиру програма Креативна Европа и који су већ учествовали у пројектима међународне сарадње.

Како су организатори навели, предност у аплицирању ће имати они који планирају да конкуришу у оквиру актуелног позива Европски пројекти сарадње малог и средњег обима.
Овај семинар је организован како би се боље     разумели циклуси пројектног менаџмента, а са циљем да се представе   основни појмови пројектног језика са једне стране и    разраде и јасно дефинишу своје пројектне активности у оквиру својих пројектних предлога са друге стране.

Циљ семинара је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање програмско-организационих капацитета установа и организација из културе из Србије, као и да се да допринос деметрополизацији у пољу културе и аудиовизуелних делатности.