Конкурси из области јавног информисања

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години

КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години


РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обавештење за кориснике средстава

 1. Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години
 2. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2019. години
 3. Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години
 4. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години
 2. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години
 3. Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2019. години
 4. Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – Буџет пројекта

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2019. години

Чланови комисије за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години

Чланови комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019.  години


2018. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 1. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години
 2. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години  

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 1. Измена решења о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години
 2. Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години
 3. Измена решења о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години
 4. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години
 5. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години
 6. Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2018. години
 7. Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години