Конкурси из области јавног информисања

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Корисници којима су одобрена средства мања од тражених у обавези су да, у што краћем року, доставе нову спецификацију трошкова (ревидирани буџет – Образац буџета) у складу са додељеним средствима или обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

1. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години

2. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2022. години

3. Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2022. години

 


 

КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години

1. Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2022. години

2. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години

3. Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2022. години

Образац – 1- Пријава

Образац – 1 – Буџет пројекта

Чланови комисије за расподелу средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022.  години

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2022. години

Чланови комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2022. години