Сектор за културу националних мањина – националних заједница – запослени

 

Сектор за културу националних мањина – националних заједница

 

Ивана Рожић Виши саветник за удружења, задужбине, фондове и фондације

Телефон: 021 487 4811
Канцеларија: 5 / III
E-mail: ivana.rozic@vojvodina.gov.rs

Такач Жужана Саветник за културу националних мањина – националних заједница,

Телефон: 021 487 4872
Канцеларија: 51 / III
E-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs