Sektor za odnose s verskim zajednicama – nadležnosti

U ovom Sektoru obavljaju se opšte pravni, studijsko-analitički i administrativni poslovi u oblasti unapređenja, zaštite i ostvarivanja verskih sloboda i opšteg dobra i zajedničkog interesa Pokrajine i crkava i  verskih zajednica; poslovi saradnje i pomoći subjektima verskih sloboda, crkvama i verskim zajednicama; očuvanja i negovanja verske tradicije; razvoja i unapređenja verske prosvete i kulture; praćenja i sagledavanja stanja u oblasti vera, crkava i verskih zajednica, ostvarivanja saradnje sa njima, te preduzimanja mera kojima se pomaže njihova delatnost koju obavljaju u javnom interesu, u skladu sa zakonom; raspisuje i realizuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti vera, crkava i verskih zajednica, ostvarivanje saradnje sa republičkim organima i organima lokalne samouprave i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom.