Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове – запослени

Ивана Шарић,  в.д. помоћника секретара

 Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове образују два одсека, одељење и група:
1. Одсек за опште-правне послове
Мр Драган Трапарић Шеф одсека – Самостални саветник за опште-правне послове,

Телефон: 021 487 4438;
Канцеларија: 39 / I
E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs

Марко Тешић Саветник за опште правне послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4842
Канцеларија: 39 / I
E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Вера Којић-Армацки Саветник за  правне послове и послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4181
Канцеларија: 39 / I
E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

2. Одсек за инспекцијски надзор и интерну контролу
Мирјана Антић Шеф одсека – Виши саветник за инспекцијске послове и интерну контролу,

Телефон: 021 487 4523
Телефакс: 021 456 082
Канцеларија: 22 / II
E-mail: mirjana.antic@vojvodina.gov.rs

Милена Продановић Самостални саветник, инспектор у области културе и за интерну контролу коришћења буџетских средстава у области културе,

Телефон: 021 487 4754
Канцеларија: 10 / III
E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Мужика Тот Золтан Саветник за интерну контролу коришћења буџетских средстава за област културе,

Телефон: 021 487 4882
Канцеларија: 10 / III
E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

Оливера Новаковић Саветник – инспектор за област културе,

Телефон: 021 487 4267
Канцеларија: 10 / III
E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

3. Одељење за материјално-финансијске послове
Данчица Влаовић Начелница Одељења – Виши саветник за материјално-финансијске послове и односе са трезором,

Телефон: 021 487 4561
Телефакс: 021 487 4561
Канцеларија: 68 / III
E-mail: dancica.vlaovic@vojvodina.gov.rs

1. Група за индиректне кориснике у области културе
Весна Црепуља Руководилац групе – Самостални саветник за материјално – финансијске послове индиректних корисника у области културе,

Телефон: 021 487 4251
Канцеларија: 47 / III
E-mail: vesna.crepulja@vojvodina.gov.rs

Татјана Дармановић Виши референт- технички секретар,

Телефон: 021 487 4525
Телефакс: 021 456 082
Канцеларија: 37 / I
E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs