Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу – запослени

Весна Црепуља,  в.д. помоћника секретара

 Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове и интерну контролу образују два одсека, одељење и група и група:
1. Одсек за опште-правне послове
Мр Драган Трапарић Шеф одсека – Самостални саветник за опште-правне послове,

Телефон: 021 487 4438;
Канцеларија: 39 / I
E-mail: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs

Марко Тешић Саветник за опште правне послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4842
Канцеларија: 22 / II
E-mail: marko.tesic@vojvodina.gov.rs

Вера Којић Саветник за  правне послове и послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4181
Канцеларија: 39 / I
E-mail: vera.kojic@vojvodina.gov.rs

Лавиниа Тапалага Саветник за  опште-правне послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4302
Канцеларија: 39 / I
E-mail: lavinia.tapalaga@vojvodina.gov.rs

Марина Деспинић Саветник за правне послове и послове у области буџетског финансирања,

Телефон: 021 487 4302
Канцеларија: 39 / I
E-mail: marina.despinic@vojvodina.gov.rs

2. Одсек за инспекцијски надзор и интерну контролу
Мирјана Антић Шеф одсека – Виши саветник за инспекцијске послове и интерну контролу,

Телефон: 021 487 4523
Телефакс: 021 456 082
Канцеларија: 22 / II
E-mail: mirjana.antic@vojvodina.gov.rs

Милена Продановић Самостални саветник, инспектор у области културе и за интерну контролу коришћења буџетских средстава у области културе,

Телефон: 021 487 4754
Канцеларија: 10 / III
E-mail: milena.prodanovic@vojvodina.gov.rs

Мужика Тот Золтан Саветник за интерну контролу коришћења буџетских средстава за област културе,

Телефон: 021 487 4882
Канцеларија: 10 / III
E-mail: muzika.zoltan@vojvodina.gov.rs

Оливера Новаковић Саветник – инспектор за област културе,

Телефон: 021 487 4267
Канцеларија: 10 / III
E-mail: olivera.novakovic@vojvodina.gov.rs

Милана Татић Саветник – инспектор у области културе,

Телефон: 021 487 4842
Канцеларија: 22 / II
E-mail: milana.tatic@vojvodina.gov.rs

Јелена Јагњић Саветник – инспектор у области културе,

Телефон: 021 487 4267
Канцеларија: 10 / III
E-mail: jelena.jagnjic@vojvodina.gov.rs

3. Одељење за материјално-финансијске послове
Александар Буљешевић Самостални саветник за материјално-финансијске послове и односе с трезором,

Телефон: 021 487 4622
Канцеларија: 68 / III
E-mail: aleksandar.buljesevic@vojvodina.gov.rs

1. Група за индиректне кориснике у области културе
Невена Илић Руководилац групе – Самостални саветник за материјално – финансијске послове индиректних корисника у области културе,

Телефон: 021 487 4864
Канцеларија: 47 / III
E-mail: nevena.ilic@vojvodina.gov.rs

Татјана Дармановић Виши референт- технички секретар,

Телефон: 021 487 4525
Телефакс: 021 456 082
Канцеларија: 37 / I
E-mail: tatjana.darmanovic@vojvodina.gov.rs

4. Група за област информисања и аналитике
Биљана Хрнчић Руководилац групе – Самостални саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4531;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: biljana.hrncic@vojvodina.gov.rs

Калман Кунтић Саветник за информисање и аналитику,

Телефон: 021 487 4540;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs

Далиборка Тасковић Саветник за слободан приступ информацијама и веб презентацију Секретаријата,

Телефон: 021 487 4687
Канцеларија: 20 / III
E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs

Горан Пауновић Саветник за послове у области информисања и послове односа с верским заједницама

Телефон: 021 487 4659;
Канцеларија: 3 / III
E-mail: goran.paunovic@vojvodina.gov.rs

Виолета Дубовечак Саветник за медије на мађарском језику,

Телефон: 021 487 4521;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: violeta.dubovecak@vojvodina.gov.rs

Марина Печек  Саветник за медије на румунском језику,

Телефон: 021 487 4271;
Канцеларија: 8/ III
E-mail: marina.pecek@vojvodina.gov.rs