Инспекцијски надзор у области културе

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Контролна листа

Закон о инспекцијском надзору

Закон о култури


2020. година

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу за 2019. годину

Списак надзираних субјеката у 2019. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2019. година

План инспекцијског надзора за 2019. годину

Контролна листа

Годишњи извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу за 2018. годину

Списак надзираних субјеката у 2018. години према степену усклађености пословања и поступања са Законом о култури


2018. година

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Контролна листа


2017. година

План инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролна листа 1

Контролна листа 2