Inspekcijski nadzor u oblasti kulture

Plan inspekcijskog nadzora za 2020. godinu

Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Kontrolna lista

Godišnji izveštaj o radu grupe za inspekcijski nadzor i internu kontrolu za 2018. godinu

Spisak nadziranih subjekata u 2018. godini prema stepenu usklađenosti poslovanja i postupanja sa Zakonom o kulturi

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o kulturi

 


2018. godina

Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

Kontrolna lista


2017. godina

Plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu

Kontrolna lista 1

Kontrolna lista 2