Sektor za javno informisanje, medije i analitiku – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke, statističko-evidencione i stručno-evidencione poslove, koji se odnose na novinsko-izdavačku i radio-difuznu delatnost i na obezbeđivanje javnosti rada pokrajinskih organa: izrada Strategije razvoja medija u AP Vojvodini i praćenje njene realizacije;  priprema izveštaja i analiza za sednice Vlade i Odbora za informisanje Skupštine AP Vojvodine iz oblasti javnog informisanja; saradnja sa medijima radi obaveštavanja javnosti o  radu pokrajinskih organa,  fondova  i institucija; pripremanje i dostavljanje materijala o radu pokrajinske uprave na zahtev medija, odnosno informacija od javnog značaja; u saradnji sa medijima priprema i pomaže realizaciju projekata radi potpunijeg informisanja građana o evropskim standardima i dostignutim  vrednostima u pojedinim oblastima života; učestvovanje u medijskim kampanjama povodom značajnih projekata i akcija Skupštine, Vlade i pokrajinskih organa uprave; organizovanje seminara, okruglih stolova i panel-diskusija iz oblasti javnog informisanja u AP Vojvodini; prati i utvrđuje stanje u oblasti javnog  informisanja i obavlja poslove koji se odnose na unapređenje i podsticanje javnog informisanja na teritoriji AP Vojvodine – kroz obezbeđivanje sredstava i drugih uslova za unapređenje delatnosti u oblasti javnog informisanja; prati i unapređuje prava na informisanje, razvoj medija i razvoj medijskog pluralizma; prati, predlaže i sprovodi mere radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti medija u AP Vojvodini; obezbeđuje uslove za ostvarivanje javnog interesa u oblasti medija lokalnih sredina i nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini; obezbeđuje uslove za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje posebnih kategorija lica u AP Vojvodini; predlaže mere finansijske, materijalne i kadrovske podrške pokrajinskim, regionalnim, lokalnim medijima i medijima nacionalnih i drugih manjina – zajednica u AP Vojvodini; raspisuje konkurse za projekte iz oblasti javnog informisanja u AP Vojvodini;  prati i vrši evaulaciju projektnog finansiranja unapređenja programa medija i unapređenja profesinalnih standarda u oblasti informisanja; analizira tehničko-tehnološku opremljenost medija na teritoriji AP Vojvodine i predlaže mere za poboljšanje tehničko-tehnološke opremljenosti medija;  Sistematski i stalno prikuplja podatake o medijima, vrši kompjutersku obradu i sistematizaciju prikupljenih podataka o medijima sa sedištem u AP Vojvodini i vrši njihovu distribuciju internim i eksternim korisnicima i ostvaruje saradnju sa republičkim organima i organima lokalne samouprave, a  obavljaju se  i drugi poslovi u skladu sa zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom.

U Sektoru za javno informisanje,  medije i analitiku uža unutrašnja jedinica je:

1) Grupa za oblast informisanja i analitike.