Sektor za savremeno stvaralaštvo – nadležnosti

Ovaj Sektor obavlja studijsko-analitičke poslove, upravne i statističko-evidencione poslove koji se odnose na izradu informacija, analiza i izveštaja o stanju u oblasti kulture i umetnosti za potrebe Vlade i Skupštine; prati zakone iz oblasti kulture i druge propise kojima se uređuje kulturna delatnost i  oblasti kulturne delatnosti koje se smatraju umetničkom delatnošću; prati primenu ovih propisa na teritoriji AP Vojvodine; raspisuje i realizuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata, manifestacija i festivala u oblasti kulture i umetnosti; predlaže mere za unapređenje kulturne delatnosti u oblasti: književnosti (stvaralaštvo, prevodilaštvo); muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajna i arhitekture; pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); umetničke igre – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); filmske umetnosti i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo; digitalnog stvaralaštva i multimedija; ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.). Prati rad i realizaciju programa ustanova iz oblasti stvaralaštva čiji je osnivač AP Vojvodina. Analizira i prati mogućnosti i stvaranje uslova za konkurisanje za finansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala iz oblasti kulture iz evropskih i drugih međunarodnih fondova; prati primenu Strategije razvoja kulture Republike Srbije u delu koji se odnosi na AP Vojvodinu; učestvuje u kreiranju i sprovođenju kulturne politike AP Vojvodine i aktivno učestvuje u izradi Programa razvoja kulture u AP Vojvodini; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast kulture i drugim državnim organima, pokrajinskim organima, organima gradova i jedinica lokalne samouprave, ustanovama u oblasti kulture, nevladinim i drugim organizacijama u oblasti kulture i umetnosti; prati realizaciju projekata u oblasti kulture u kojima je AP Vojvodina nosilac ili partner u realizaciji projekta.