Резултати конкурса – архива

2020. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2020. години

2. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години

3. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

4. Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години

2019. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години


1. Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2019. години

2. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2019. години

3. Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2019. години

4. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

2018. година

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2018. години

2.Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години  

______________________________________________________________________________

1.Измена решења о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

2.Решење о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

3.Измена решења о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

4.Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години

5.Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2018. години

6.Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2018. години

7.Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2018. години