Јавни позиви

2024.година

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“


2023. година

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности –Признање ,,Павле Јовановић“


2022. година

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“


2021. година

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“


2020. година

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање „Ференц Фехер“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“


2019. година

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање ,,Ференц Фехер“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање ,,Ференц Фехер“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање ,,Ференц Фехер“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признање ,,Ференц Фехер“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за утврђивање идејног решења уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за утврђивање идејног решења уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“


ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе покрајинског признања

ФОРМУЛАР за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе покрајинског признања

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе и уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“

ФОРМУЛАР за подношење предлога за утврђивање идејног решења дипломе и уметничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин“